Nápověda, video návody, atd.

Novinky

Zde najdete informace o nových funkcích, vylepšeních a úpravách rezervačního systému. Jako další zdroj pravidelných informací pak můžete využít také facebook stránku.

 

Pět! To je počet jazyků dostupných pro lokalizaci
30.08.2019

Pokud máte zakázníky mluvící různými jazyky, tak nově mezi ně mohou patřit také německy mluvící. Vedle češtiny, slovenštiny, polštiny a angličtiny máte nově možnost lokalizovat rezervační stránku v německém jazyce! Nastavení lokalizace najdete v Nastavení - Obecná nastavení - Lokalizace.

Nový způsob výběru termínu pro rezervace
15.08.2019

V rámci průběžných aktualizací přinášíme pro Vaše zákazníky nový způsob výběru termínu pro rezervace. Vedle klasického přístupu (nejprve volba dne v kalendáři a pak výběr konkrétního termínu) mohou nyní zákazníci vybírat nejprve konkrétní termín (nabídka služeb/místa/zaměstnance) pro rezervace a až v dalším kroku den z kalendáře, který již zohledňuje předešlý výběr. Tato varianta zobrazení je vhodná pro situace jako např. výběr typu vyšetření - výběr lékaře - výběr konkrétního dne a času. Přepnutí zobrazení najdete v Nastavení - Rezervační stránka - Stránka s termíny - Postup rezervace. Vyzkoušejte, zda Vám a Vašim zákazníkům bude toto nové zobrazení vyhovovat!

Google Pay Passes & Apple Wallet
16.05.2019

Jdou Vaši zákazníci s dobou a používají moderní technologie a nástroje? Pak jim určitě uděláte radost pomocí této nové funkce. Nově si můžete aktivovat (Nastavení - Rezervační stránka - Rozšířená nastavení) podporu pro aplikace Apple Wallet a Google Pay. Funguje to tak, že součástí potvrzení rezervace (webová stránka, e-mail) je k dispozici možnost uložit si informace o rezervaci přímo do těchto systémových aplikací, a to včetně případného čárového/QR kódu. Zákazník tak může mít všechny své rezervace nebo vstupenky uloženy přehledně přímo v prostředí mobilního telefonu. Další informace o Apple Wallet nebo Google Pay najdete na samostatných stránkách.

Slevové kódy a dárkové poukazy
29.01.2019

Nově máte možnost využívat slevové kódy, dárkové poukazy, apod. Stačí v systému nadefinovat parametry (platnost, počet použití, výše slevy, ...) a zadat konkrétní kódy. Vaši zákazníci pak při rezervaci mohou tyto kódy aplikovat a tím se jim automaticky upraví výsledná cena rezervace. Slevové kódy jsou dostupné v balíčku PREMIUM.

Vícedenní typ termínu
10.12.2018

Přidali jsme další typ termínu - VÍCEDENNÍ. Ten je vhodný především pro různé typy pronájmů, ubytování či půjčování, kdy potřebujete rezervovat na celé dny. Díky flexibilnímu nastavení máte možnost kombinovat různé parametry v čase (cenu, počet míst, začátek/konec rezervace, atd.), kdy systém automaticky spojí nabídku podle odpovídajících zdrojů.

Jazykové verze rezervační stránky
15.11.2018

Víte, že své zákazníky můžete rezervovat až ve 4 jazycích? Čeština, angličtina, slovenština a nově jsme přidali možnost rezervační stránky v polském jazyce. Nastavení jednotlivých jazyků najdete v Nastavení - Obecná nastavení - Lokalizace.

Pauzy před/za rezervacemi
15.10.2018

Nově máte možnost u vybraných typů termín nastavit pauzy před/za vytvořenou rezervací. Nastavení najdete v Rozšířeném nastavení jednotlivých termínů. Pokud rezervace bude "obalena" pauzou, pak se tento čas počítá jako zabraný pro danou rezervaci, což má následně vliv na další možnosti rezervací stejného termínu příp. dalších při použití hlídání kolizí.

Zobrazení rezervační stránky a uživatelské role
28.08.2018

Nová aktualizace přináší, mimo celé řady drobností a vylepšení, především dvě větší novinky. Rezervační stránka bez kalendáře umožňuje zobrazit nabízené termíny ve formě seznamu, což je vhodné především, pokud máte malý počet jednorázových termínů (divadelní představení, sportovní utkání, apod.). Nové možnosti nastavení najdete v Nastavení - Rezervační stránka - Základní nastavení. Druhou novinkou je pak úprava uživatelských rolí pro práci v administraci, kde je nově možné přiřazovat oprávnění pro specifické funkcionality a také pro přístup k rezervacím dle konkrétních zdrojů. Správu uživatelů a rolí najdete standardně v Nastavení - Uživatelé.

Řada vylepšení a novinek
23.07.2018

Prázdniny jsou v plném proudu, ale my i tak stále pracujeme na vylepšování rezervačního systému. Poslední aktualizace přináší celou řadu drobných či větších vylepšení, které často vycházejí z požadavků a přání uživatelů a provozovatelů rezervačních stránek. Nové nastavení či vylepšení najdete napříč celým systémem, jedná se např. o možnost nastavit délku platnosti rezervace pro on-line zaplacení, upozorňující SMS pro náhradníky nebo podpora rezervační stránky ve slovenštině.

Úprava zobrazení termínů
25.04.2018

Na základě zpětné vazby od uživatelů a uživatelského testování jsme upravili zobrazení nabídky termínů. Nyní se u jednotlivých termínů zobrazuje počet rezervovaných míst (původně počet volných) a celková kapacita. Tato změna by měla zpřehlednit nabídku a lépe motivovat zákazníky k rezervaci.

Barevné varianty rezervační stránky
03.04.2018

Opět plníme jedno z přání. V nastavení rezervační stránky si můžete nyní zvolit barevnou variantu vzhledu rezervační stránky. Nabídka barev vychází z definované palety a pro jednotlivé šablony jsou barvy různé. Postupně budeme doplňovat i další barevné varianty.

Přizpůsobení ceny rezervace přímo zákazníkem
09.03.2018

S novou aktualizací přinášíme možnost úpravy ceny v rámci procesu rezervace. Tato nová funkce je vhodná především v případech, kdy chcete u rezervace umožnit dokoupení doplňkových služeb (např. zapůjčení sportovní výbavy), poskytnout slevu (např. pro členy klubu) nebo definovat složitější cenotvorbu (např. cena pronájmu podle obsazenosti).

Stačí k rezervacím přidat vlastní rezervační formulář (Zdroje - Rezervační formuláře), kde je nyní možné zařadit položky upravující cenu (výběr ze seznamu, zaškrtávací pole). Pokud uživatel vybere konkrétní hodnotu, pak se na základní cenu rezervace aplikuje výpočet podle dané položky. Výpočtem může být snížení či navýšení ceny, a to jak absolutně, tak procentuálně. Dokonce je možné kombinovat více formulářových položek upravujících cenu. Samozřejmostí je následná podpora on-line platby, včetně uvedení složení ceny na daňovém dokladu pro zákazníka.

Rezervace jako vstupenky
16.02.2018

Již nějakou dobu můžete využívat nový typ rezervací na konkrétní místa. Nyní jsme možnosti ještě rozšířili tak, abyste rezervace mohli plnohodnotně využívat jako VSTUPENKY.

Jak na to: U termínů můžete nově nastavit generování kódů pro každé rezervované místo samostatně a také můžete nastavit obrázek, který se stane součástí každé vstupenky. Zákazník dostane e-mailem nejen kódy rezervací, ale také možnost stáhnout PDF se vstupenkami. Pomocí mobilní aplikace se pak jednotlivé kódy snadno ověřují a máte přehled o tom, kdo již svou vstupenku využil a kdo nikoliv. Ve spojení s on-line platbami se pak systém reenio stává komplexním nástrojem pro zajištění prodeje, doručení a ověření vstupenek na akce různého typu. 

Se vstupenkami můžete pracovat u jakéhokoliv typu rezervací, podle počtu rezervovaných míst, tedy nejen u konkrétních sedadel. 

Rezervační stránka v cizím jazyce
07.02.2018

Dnes jsme ve zkušebním provozu zpřístupnili možnost lokalizace rezervací v anglickém jazyce. Zákazníci si nyní (pokud to umožníte, viz Nastavení - Obecná nastavení) mohou přepínat mezi českou a anglickou verzí rezervační stránky. Tomu se pak přizpůsobuje i jazyková verze e-mailů či SMS. Do budoucna plánujeme i další jazykové verze - pro další jazyky můžete hlasovat v Knize přání.

Spojování zákazníků (bez registrace/registrovaní)
24.01.2018

Pokud využíváte "Rezervace bez registrace" a zároveň se zákazníci mohou registrovat, může se stát, že jednoho zákazníka pak máte v databázi vícekrát. Protože automatické párování není technicky možné, doplnili jsme funkci, která vám umožní ručně spojit zákazníky, kteří provedli rezervaci s tím, který je již v systému registrován. Tím můžete lépe udržovat pořádek v databázi kontaktů. Funkci najdete v detailu každého zákazníka, příp. v hlavní nabídce Zákazníci, kde systém automaticky nabídne doporučené kontakty ke spojení (podle e-mailové adresy).

FB Pixel, Google Adwords, Sklik
01.12.2017

Nyní máte možnost provázat svou rezervační stránku s nástroji pro podporu on-line marketingu. Kromě budování publik umí systém zasílat také konverzní události v momentě rezervace. Konfiguraci najdete v nastavení rezervační stránky v záložce Analytika.

Vylepšení rezervačního formuláře
13.09.2017

V nastavení rezervační stránky najdete nová nastavení, která umožňují např. změnit popisek u položky "kapacita", schovat tlačítka "registrace/přihlášení", skryt nepovinná pole ve formuláři. Nově je také možnost v popisu konkrétního termínu vložit odkaz na externí dokumenty (např. leták, podmínky, FB událost).

Mobilní aplikace pro odbavování rezervací
13.09.2017

Abyhom usnadnili odbavování zákazníků přímo na místě, vytvořili jsme mobilní aplikaci pro platformu Android . Pokud si v nastavení rezervační stránky aktivujete generování např. QR kódů do rezervačních e-mailů, můžete pak snadno identifikovat zákazníka a změnit stav jeho rezervace.

Zákaznický kredit
10.08.2017

Přinášíme hodně poptávanou funkci, a to zákaznický kredit. U jednotlivých zákazníků nyní můžete evidovat jejich kredit, kterým mohou hradit Vaše služby. Kredit je řešen způsobem, kdy 1 kredit odpovídá 1 Kč (příp. jiné měně) a tedy nabídka služeb a úhrady jsou zcela transparentní (vazba na skutečnou cenu služby ve statistikách apod.). Aby bylo možné zvýhodňovat a motivovat zákazníky k používání kreditu, můžete nastavit u konkrétního termínu slevu (%) při úhradě kredity. 

Kredity můžete v administraci jednotlivým zákazníkům přiřazovat dle potřeby (včetně odebírání) a pokud máte aktivní on-line platby, zákazníci si mohou kredity nakupovat také sami. K tomuto je v nastavení možnost vytvářet nabídku balíčků kreditů pro zákazníky, kde opět můžete motivovat a zvýhodňovat jednotlivé nabídky.

Srpnová aktualizace
10.08.2017

Dnes jsme nasadili aktualizační balíček, který přináší celou řadu drobných vylepšení a nových funkcí. Mezi ty významnější patří export rezervací daného termínu a schvalování zákazníků.

Nově si můžete ke konkrétnímu termínu nechat vyexportovat (v Excelu) rezervace, které jsou k tomuto termínu vytvořeny. Export najdete v informačním boxu po kliknutí na konkrétní termín v kalendáři termínů.

V nastavení rezervační stránky jsme přidali možnost, jak se má systém chovat po registraci nového zákazníka. Můžete zvolit, zda může/nemůže ihned vytvářet rezervace. Pokud nemůže, musíte jej pak v přehledu zákazníků aktivovat ručně.

On-line platby s GoPay
10.07.2017

Jedna z velkých novinek v rámci aktualizace je zde - nyní můžete přijímat online platby od svých zákazníků přímo v momentě rezervace. Pro online platby využíváme ověřené řešení společnosti GoPay. Nejen v souvislosti s touto novinkou jsme drobně upravili obchodní podmínky (části 1 a 6.2).

Aktualizace s celou řadou vylepšení
06.07.2017

Dnes jsme nasadili aktualizační balíček, který přináší celou řadu úprav, vylepšení a optimalizací.

Namátkově např. rozšíření formulářů o zaškrtávací pole, lepší exporty a filtrace rezervací, možnost posílat e-mailové zprávy konkrétním zákazníkům, vytvářet přímé odkazy na konkrétní termíny k rezervaci či nastavit maximální kapacitu jedné rezervace. Důležité novinky, které Vám pomohou efektivněji využívat on-line rezervace, budeme popisovat postupně a detailněji.

Nový typ rezervací - Libovolný čas
25.05.2017

Pokud Vám úplně nevyhovovaly dostupné typy rezervací při nastavení termínů, máme pro Vás dobrou zprávu. Právě jsme spustili nový typ rezervací - LIBOVOLNÝ ČAS. Jedná se o rezervace, kdy si zákazník postupně vybírá termín podle nastavených pravidel. Tento typ rezervace je ideální pro různé služby s různou délkou či cenou. Typicky např. pro masáže, pronájmy vozidel nebo ubytování.

Podívejte se na ukázku nastavení termínu a jak tento typ rezervace uvidí Vaši zákazníci - více v manuálu.

Na bezpečnosti nám záleží - HTTPS ZDARMA
17.05.2017

Na bezpečnosti Vás a Vašich zákazníků nám záleží. Proto jsme u všech projektů, běžících na doméně reenio.cz, aktivovali zabezpečení pomocí ověřeného certifikátu. Nyní tedy i Váš projekt (*.reenio.cz) běží na zabezpečené adrese https://*.reenio.cz. Toto zabezpečení je dostupné pro všechny balíčky včetně FREE, a to ZDARMA.