Slevové kupóny

Poskytování slev zákazníkům je strategický krok skoro každého podnikatele - ten můžete využít také v našem systému. V praxi se jedná o poskytnutí slevy na základě vložení konkrétního kódu, který musí být v daný okamžik platný. Obecně pak sleva může mít procentuální hodnotu, nabývá konkrétní částky nebo dokonce může být nulová (v tom případě slouží kód pro zajištění přístupu k možnosti dokončit rezervaci). Tato sleva je uplatněna vždy na celou rezervaci (včetně položek s cenou z rezervačního formuláře) a bez ohledu na rezervovanou kapacitu apod.

Jestliže pro každý vytvořený termín poskytujete slevové kupóny, není nutné editovat každý termín zvlášť, ale stačí, když v rozšířených nastaveních rezervační stránky nastavíte příslušnou skupinu slevových kupónů jako výchozí. Mimo jiné je zde možné měnit také název, který se používá při zobrazení zákazníkům na rezervační stránce.

Každý slevový kupón musí být součástí alespoň jedné skupiny kupónů, takže v první řadě je nutné vytvořit skupinu, do které budeme vytvořené kupóny přidávat. V nastavení termínu se následně přidává skupina kupónů nikoliv konkrétní slevové kupóny.

Nastavení slevového kupónu umožňuje určit dobu platnosti a zároveň počet použití jednoho kódu - kolikrát může být sleva pomocí jednoho konkrétního kódu uplatněna. Výše slevy se po vytvoření slevového kupónu již nemění a kód není možné rozdělovat mezi více rezervací (nelze tedy například dárkový poukaz na 200 Kč uplatnit na 2 rezervace samostatně, i když stojí 100 Kč). Pokud by se jednalo o jednorázové použití slevového kódu a zákazník by jej uplatnil na rezervaci s nižší cenou, než je cena samotného slevového kódu, rezervace bude zdarma. Zákazník není o zbytkové výši slevy informován, proto je vhodné zvážit omezení minimální ceny rezervace pro možnost uplatnění slevového kódu. V případě, že vyžadujete postupné odečítání hodnoty z "dárkového poukazu", bylo by vhodnější využít zákaznického kreditu, který můžete připsat na registrovaný účet zákazníka.

Vhodný pro ...
slevové kupóny, dárkové poukazy, vouchery, aktivační kupóny, opakované vstupy, slevy pro členy klubu, předplatné, ...

 

Ke každému termínu lze přiřadit právě jednu skupinu slevových kupónů, to znamená, že do jedné skupiny je nutné přiřadit ty slevové kupóny, které zákazník může na tento termín uplatnit. Příkladem může být požadavek, aby bylo možné na některé termíny uplatnit pouze dárkové poukazy a na jiné termíny také ještě slevu pro člena klubu. Řešením tedy je vytvoření dvou skupin slevových kódů, jedna skupina zahrnuje pouze dárkové poukazy a druhá skupina obsahuje dárkový poukaz a slevu pro člena klubu. Konkrétní nastavení je znázorněno na následujícím obrázku.

Při editaci slevového kupónu je možné, kromě změny různých hodnot, získat také přehled o počtu použití jednotlivých kupónů. Konkrétní detaily zákazníků, kteří slevový kód uplatnili, zde dohledat nelze, to je potřeba řešit na úrovni jednotlivých rezervací.

Každou skupinu slevových kupónů lze označit jako povinnou, což znamená, že rezervaci nebude možné vytvořit bez zadání některého z kódu. Prostřednictvím slevových kupónů je možné realizovat také permanentky s konkrétním počtem vstupů, které budou odpovídat počtu použití. Pokud by byly nabízeny permanentky s různým počtem vstupů a všechny by se přiřadily do jedné skupiny slevových kupónů, které by byly od zákazníka vyžadovány, tak by se na daný termín mohli přihlásit pouze zákazníci, kteří mají zakoupenou permanentku. Jelikož je slevový kupón uplatněn na celou rezervaci, je důležité omezit v nastavení termínu maximální kapacitu pro jednu rezervaci na jednu. V případě, že bychom neupravili nastavení, bylo by možné na jeden vstup přihlásit více osob dle nastavené kapacity.