Nastavení zdrojů

Zdrojem může být poskytovaná služba, zaměstnanec nebo místo, které si budou Vaši zákazníci rezervovat. Konkrétní kombinace a způsob použití jednotlivých typů zdrojů, záleží čistě na Vás. Informace o zdrojích nejsou použity jen při samotné nabídce rezervací, ale také v rámci rozcestníku a veškerých informacích týkajících se rezervace.

Zdroje lze libovolně přidávat, upravovat nebo mazat. Vždy je však důležité myslet na to, že daný zdroj již může být svázán s termínem a použitý u nějaké rezervace. Počet zároveň aktivních zdrojů je omezen, a to podle aktuálně zakoupeného balíčku systému reenio.

Při vytváření zdrojů doporučujeme důkladně promyslet, jaké zdroje vytvoříte a jaký způsobem je nabídnete k rezervaci. Pokud to pro konkrétní rezervační proces není nutné, pak není potřeba vytvářet a používat všechny typy zdrojů. Zdroj by měl být použit v případě, že ovlivňuje nabídku a výběr k rezervaci, příp. upřesňuje informace k rezervaci.

Zdroje popisují základní vlastnosti rezervací a odpovídají zákazníkům na otázky: Co? Kde? Kdo?

 

Kolize zdrojů v čase

Ve spojení s problematikou zdrojů je dobré myslet také na to, že při vytváření termínů je možné využít tzv. hlídání kolizí. Díky tomuto nástroji se systém automaticky postará o to, aby více zákazníků nemohlo vytvořit rezervace využívající stejné zdroje ve stejný čas.

V případě, že budou dva termíny vázané na jeden zdroj, nemohou být na tyto termíny vytvořeny dvě rezervace ve stejný čas (samozřejmě v souvislosti s konkrétní nabídkou a způsobeme rezervace konkrétního podnikání). Příkladem může být pronájem víceúčelového hřiště, na kterém je možné provozovat více sportovních aktivit. Jedno hřiště chápeme jako zdroj místa a každý sport bude odpovídat jednomu zdroji služeb. Při rezervaci hřiště pro jeden ze sportů musí být hřiště automaticky zablokováno pro všechny další sporty, jinak by si dva zákazníci mohli současně rezervovat dvě různé aktivity ve stejný čas, ale hřiště je jen jedno.

Musíme tedy zapnout hlídání kolizí a to na takovém typu zdroje, kterému je přiřazeno více jiných konkrétních zdrojů. V našem případě se jedná tedy o zdroj typu MÍSTO.

Hlídání kolizí umožňuje také blokovat delší časový úsek určený například pro rekonstrukci nebo dovolenou. Chceme-li znemožnit rezervace na určité termíny, nebo jen na jejich části, využijeme vytvoření rezervace mimo termín (v Administraci při vytváření rezervace u termínů).

Nastavení hlídání kolizí u rezervace mimo termín se na výsledné rezervační stránce projeví jako již zarezervovaný termín (červená barva zvýraznění je v případě blokovaných termínů o málo světlejší, než-li v případě klasické přímé rezervace), takže zákazníci nebudou mít možnost vytvářet nové rezervace. Zablokování termínu na více než jeden den lze provést pomocí opakování rezervace mimo termín příp. nastavením delšího časového úseku.

Aby k zablokování možností rezervací zákazníkem došlo, je důležité myslet na to, že hlídání kolizí musí být nastaveno přinejmenším jedenkrát na daný časový úsek. Buďto již při nastavení daného termínu (ve vazbě na budoucí vzniklé rezervace), nebo pak při vytváření rezervace mimo termín.

Níže uvedený příklad ilustruje, jak si práci můžeme zjednodušit, pokud jako zdroje nebudou nastaveny jen 3 KURTY, ale ještě zdroj služby s názvem TENIS, který bude součástí všech termínů. Při potřebě znemožnit rezervovat kurty v daném období (např. konání turnaje) tedy vytvoříme rezervaci mimo termín (nezáleží na tom, zda standardní termín má/nemá nastaveno hlídání kolizí). U této rezervace nastavíme hlídání kolizí na zdroje typu SLUŽBA. Samozřejmě, že v tuto chvíli nesmí být ještě žádná standardní rezervace na uvedený typ zdroje a časové období, protože pak by se rezervace mimo termín nemohla korektně vytvořit!

Výhody tohoto řešení se dvěmi typy zdrojů jsou hned dvě. Nemusíme vytvářet tolik rezervací mimo termín, kolik je jednotlivých kurtů (abychom zablokovali rezervace u všech). A také, pokud budeme sestavovat zdroje pro rozcestník, můžeme využít název konkrétní služby, tj. TENIS. V případě potřeby je možné zákazníky o omezeních či změnách informovat prostřednictvím textového obsahu rezervační stránky nebo dalšími komunikačními kanály (SMS, e-mail, atd.).