Mobilní Aplikace

Pro práci s rezervacemi byla vyvinuta také mobilní aplikace (aktuálně dostupná pro platformu Google Android), která umožňuje změnit stav rezervace příp. jednotlivých vstupenek v rámci jedné rezervace. Aplikace podporuje i tzv. off-line režim, kdy v momentě odbavování není nutné mít on-line přístup k internetu. Přihlásit se do aplikace může uživatel svými přihlašovacími údaji, nebo může být vygenerován vizuální kód pro dočasné přihlášení uživatelů, a to bez nutnosti znalosti přihlašovacích údajů. Přihlašovací QR kód je možné vygenerovat příp. zneplatnit v administraci systému (Nastavení - Mobilní aplikace).

Tento typ přihlášení je vhodný zejména v situaci, kdy potřebujete odbavovat pomocí více mobilních zařízení a odbavování provádí obsluha, která nemá přístup do administrace rezervačního systému. V tom případě pracujte s jedním vygenerovaným QR kódem pro přihlášení na všech používaných zařízeních a tento přihlašovací kód musí být vytvořen uživatelem, který má odpovídající přístupová práva pro změny rezervací apod. Přegenerováním QR kódu v administraci dojde ke zneplatnění předchozího a uživatelé se nebudou moci přihlásit - což usnadní situaci po skončení dané akce a zamezení dalšímu přístupu "brigádníkům", aniž by bylo potřeba je ručně odhlašovat z aplikace.

Odbavování rezervačních kódů

Pro ověření a odbavení rezervace pomocí mobilní aplikace je možné využít několik způsobů: ruční zadání kódu rezervace nebo načtení QR kódů (nebo jiných typů vizuálních kódů, dle rozšířeného nastavení rezervační stránky). Odbavení pomocí ručního zadání kódů je základní možností a vyžaduje poměrně dlouhý čas pro samotné přepsání kódu, což je vhodné a použitelné pouze u jednorázového odbavování.

Efektivním způsobem odbavování je využití vizuálních kódů, např. QR kódů. Pokud je v nastavení systému povoleno generování těchto kódů, jsou následně součástí potvrzovacích e-mailů a zákazník je v elektronické nebo vytištěné podobě předkládá při samotném odbavení. Obsluha pak pomocí mobilního telefonu tento kód snadno pomocí fotoaparátu naskenuje a následně může s rezervací v aplikaci pracovat. Při odbavování velkého množství návštěvníků může být efektivita načítání QR kódů pomocí fotoaparátu snížena, a to především s ohledem na světelné podmínky a správné umístění kódu vůči fotoaparátu. Z tohoto důvodu doporučujeme využití tzv. mobilního terminálu.

Mobilní terminály Chainway

Naše odbavovací aplikace je spustitelná a provozovatelná na všech moderních chytrých telefonech se systémem Android. Při využití aplikace v náročném prostředí s velkým počtem odbavovaných rezervací, ale doporučujeme využití tzv. mobilních terminálů. Tyto moderní terminály využívají také operační systém Android, ale navíc disponují specifickým vybavením, které zefektivní a usnadní práci s odbavovací aplikací. Mobilní terminály obvykle mají výrazně větší baterie, odolné provedením a především výkonnou hardwarovou čtečkou kódů.

Ve spolupráci s naším zákazníkem jsme otestovali a vyladili odbavovací aplikaci v kombinaci s mobilním terminálem Chainway C72 se čtečkou 1D/2D kódů. Jedná se o vysoce odolný a výkonný mobilní terminál, který disponuje nejen laserovou čtečkou kódů, ale také 2.5/5GHz wifi připojením, 8000 mAh baterii, odolnou konstrukcí a krytím IP65, USB-C konektorem s podporou OTG (pro ethernetové připojení) nebo možností pistolového držáku.

Pokud máte zvýšené požadavky na kvalitu a rychlost odbavování rezervací a vstupenek, určitě doporučujeme pořízení a nasazení mobilních terminálů Chainway řady C7x. Rychlost a efektivita při scanování QR kódů je naprosto neporovnatelná s klasickým využitím fotoaparátu. Zařízení Chainway můžete pořídit u českého prodejce, kde si můžete vybrat z celé řady konfigurací a parametrů přesně podle svých potřeb, a to včetně zajištění odpovídající záruky a servisu.

Detail rezervace a odbavení

Po zadání kódu (některým z výše uvedených způsobů) dojde k jeho ověření a zobrazí se informace týkající se dané konkrétní rezervace. V případě místenek (rezervací na konkrétní sedadla nebo při generování samostatných vstupenek) je možné rezervace zpracovávat postupně, tj. každá jednotlivá osoba/vstupenka má svůj jedinečný kód a podle něj je zobrazena konkrétní vstupenka.

Pokud se načte kód celkové rezervace, která obsahuje rezervace na jednotlivá sedadla, pak se v aplikaci zobrazí přehled všech rezervovaných sedadel/vstupenek a jednotlivě je možné je zneplatnit zaškrtnutím v pravém horním rohu. Jakmile budou označena všechna sedadla (jednotlivé rezervace), která se vážou k danému kódu, aplikace nabídne označení celé rezervace jako odbavené.

Celé odbavené rezervace jsou v záhlaví označeny vykřičníkem a barvou, jednotlivá sedadla pak zelenou fajfkou v rohu příslušné vstupenky. Stav rezervace je především informativní a můžete s ním dále pracovat, a to také v přehledu rezervací v administraci.

Již během vytváření termínu je možné nastavit generování kódů pro každé sedadlo/místo/vstupenku zvlášť. Odbavování rezervací pak vypadá následovně, tj. pracuje se opravdu s konkrétním místem a nezobrazují se další místa v rámci stejné rezervace. Pokud jsou odbavena všechna jednotlivá místa, aplikace opět nabídne (příp. dle nastavení provede automaticky) možnost změnit stav celkové rezervace. Při odbavování většího množství kódů je možné (a doporučené) v aplikaci aktivovat tzv. automatické odbavování - v tom případě dojde po určitém nastaveném čase k automatickému označení sedadla/vstupenky/rezervace jeko odbavené a je ihned možné scanovat další QR kód. V případě, že není možné daný kód automaticky odbavit (již byl jednou odbaven, je neplatný, apod.) je obsluha vizuálně informována a musí danou situaci vyřešit. Tento režim je velmi efektivní v kombinaci s využitím mobilního terminálu.

Off-line režim

Práce v off-line módu vyžaduje před samotným zpracováváním jednotlivých rezervací stažení všech rezervací, které budete chtít zpracovávat, a to přímo do mobilní aplikace. Nejprve je nutné definovat den, ke kterému chcete v daný okamžik stáhnout informace o rezervacích. Po úspěšném načtení všech rezervací daného dne, je možné aktivovat off-line mód a zpracovávat všechny nahrané rezervace bez nutnosti dostupnosti datového připojení v momentě odbavení. Synchronizace s databází však proběhne až po následném připojení k internetu. Do té doby jsou změny uloženy jen v konkrétním používaném zařízení. Pokud používáte více zařízení najednou v off-line režimu, pak data mezi těmito zařízeními nejsou synchronizována a rezervace odbavené na jednom zařízení nebodu označeny jako odbavené na jiném zařízení (do doby než proběhne on-line synchronizace)!