Mobilní Aplikace

Pro práci s rezervacemi byla vyvinuta také mobilní aplikace (dostupná pro platformu Google Android), která umožňuje změnit stav rezervace a to i v tzv. off-line režimu. Přihlásit se do aplikace může buď sám administrátor rezervační stránky, nebo může být vygenerován vizuální kód pro dočasné přihlášení uživatelů, kteří v systému nejsou zavedeni. Přihlašovací QR kód je možné vygenerovat v rozšířeném nastavení rezervační stránky.

Tento typ přihlášení je vhodný zejména v situaci, kdy potřebujete odbavovat pomocí více mobilních zařízení. V tom případě vždy pracujte s jedním vygenerovaným QR kódem pro přihlášení na všech používaných zařízeních. Přegenerováním QR kódu v administraci dojde ke zneplatnění předchozího a uživatelé se nebudou moci přihlásit - což například usnadní situaci po skončení dané akce a zamezení dalšímu přístupu "brigádníkům", aniž by bylo potřeba je ručně odhlašovat z aplikace.

Rezervace mohou být zpracovávány a odbaveny dvojím způsobem. Kód rezervace může být zadán ručně nebo zákazník předloží vizuální kód (vytištěný či na mobilním telefonu), který se do aplikace jednoduše načte pomocí fotoaparátu. Aby zákazníci měli potřebné vizuální kódy, je potřeba toto povolit v rozšířeném nastavení rezervační stránky. Můžete si vybrat s několika typů kódů, které se pak stanou součástí potvrzovacích e-mailů apod.

Po ověření se zobrazí informace týkající se dané konkrétní rezervace. V případě místenek (rezervací na konkrétní sedadla nebo při generování samostatných vstupenek) je možné rezervace zpracovávat postupně, tj. každá jednotlivá osoba/vstupenka má svůj jedinečný kód.

Pokud se načte kód celkové rezervace, která obsahuje rezervace na jednotlivá sedadla, pak se v aplikaci zobrazí přehled všech rezervovaných sedadel a jednotlivě je možné je ověřovat zaškrtnutím v pravém horním rohu. Jakmile budou označena všechna sedadla (jednotlivé rezervace), která se vážou k danému kódu, aplikace nabídne označit celou rezervaci jako odbavenou.

Celé odbavené rezervace jsou v záhlaví označeny vykřičníkem, jednotlivá sedadla pak zelenou fajfkou v rohu příslušné vstupenky. Stav rezervace je především informativní a m;6ete s n9m d8le pracovat také v přehledu rezervací v administraci.

Již během vytváření termínu je možné nastavit generování kódů pro každé sedadlo/místo/vstupenku zvlášť. Odbavování rezervací pak vypadá následovně, tj. pracuje se opravdu s konkrétním místem a nezobrazují se další místa v rámci stejné rezervace. Pokud jsou odbavena všechna jednotlivá místa, aplikace opět nabídne (příp. dle nastavení provede automaticky) možnost změnit stav celkové rezervace.

Off-line mód

Práce v off-line módu vyžaduje před samotným zpracováváním jednotlivých rezervací stažení všech rezervací, které budete chtít zpracovávat. Nejprve je nutné definovat den, ke kterému chcete v daný okamžik stáhnout informace o rezervacích. Po úspěšném načtení všech rezervací daného dne, je možné aktivovat off-line mód a zpracovávat všechny nahrané rezervace bez nutnosti dostupnosti datového připojení. Synchronizace s databází však proběhne až po následném připojení k internetu, do té doby jsou změny uloženy jen v konkrétním používaném zařízení. Pokud používáte více zařízení najednou v off-line režimu, pak data mezi těmito zařízeními nejsou synchronizována a rezervace odbavené na jednom zařízení nebodu označeny jako odbavené na jiném zařízení!