On-line platby

Moderní způsob úhrad za služby jsou dnes standardní součástí celé řady podnikání. S napojením na on-line bránu máte možnost zefektivnit rezervační proces a využít přímé platby za rezervované služby přímo přes systém reenio. Systém reenio primárně implementujte jednu z nejlepších domácích platebních bran GoPay, která garantuje realizace plateb různými, Vámi zvolenými způsoby. Na této stránce se dozvíte základní nastavení systému reenio pro nastavení plateb.

Brána GoPay První krok pro platby Nastavení plateb Přehled plateb

Mimo tuto platební bránu je možné realizovat také napojení na platební brány GP webpay a bránu ČSOB. Tyto platební brány však již nejsou univerzální a poskytují on-line platby pouze ve vazbě na platební karty. Více o možnosti integrace těchto platebních bran se dozvíte v administraci systému.

Platební brána GoPay

GoPay je největším poskytovatelem on-line plateb českého původu a patří mezi největší poskytovatele online plateb v Česku a ve střední Evropě. Činnost GoPay je dozorována Českou národní bankou a GoPay je držitelem licence České národní banky pro vydávání elektronických peněz. Při nakládání s platebními údaji splňuje GoPay nejvyšší bezpečnostní standard kartových asociací PCI DSS.

Jak fungují platby přes GoPay platební bránu?

Platební brána GoPay nabízí rychlý, pohodlný a bezpečný způsob placení na internetu. Platbu provedete zákazník přímo na platební bráně po dokončení objednávky/rezervace, nebo ho brána přesměruje do internetového bankovnictví, případně na stránku, která odpovídá zvolené platební metodě v objednávce.

Po odeslání platby zašle GoPay e-mail, ve kterém najdete informace o stavu platby příp. další informace např. EET údaje. Všechny informace o platbách včetně čísla platební karty jsou zabezpečeny šifrovanou komunikací a GoPay s nimi nakládá v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem kartových asociací PCI DSS.

Jaké platební metody GoPay nabízí?

GoPay nabízí všechny nejpoužívanější platební metody včetně online platby kartou nebo platby přes on-line bankovní tlačítka. Většina plateb probíhá on-line, takže jejich vyřízení je otázkou několika minut. Kompletní seznam všech platebních metod, které GoPay nabízí, najdete na stránce Přehled platebních metod. Systém reenio podporuje jen takové platební metody, které je možné zpracovat opravdu on-line, a to v řádech desítek minut.


Chci začít používat platební bránu GoPay

On-line platby jsou moderním nástrojem pro zvýšení efektivity Vašeho podnikání
Platební brána integrovaná do rezervačního systému umožní daleko širší možnosti při poskytování rezervovaných služeb a větší vliv na zákazníky a jejich rezervace.

Jak probíhá platba zákazníka kartou přes GoPay platební bránu?

 1. Zákazník zadá údaje své karty na platební bránu a odešle platbu.
 2. GoPay předá informaci o platbě partnerskému procesorovi, který transakci předloží příslušné karetní asociaci (např. VISA nebo MasterCard). Ta zajistí napojení transakce do banky, která vydala kartu, přes kterou zákazník platbu zadal.
 3. Vydavatelská banka rozhodne o schválení platby a své rozhodnutí předá procesorovi, který dál informuje GoPay.
 4. GoPay informaci zpracuje a informuje o stavu platby zákazníka i obchodníka. Pokud banka platbu schválí, GoPay navýší zůstatek na obchodním účtu obchodníka o provedenou platbu.
 5. Obchodník zašle zákazníkovi zakoupené zboží, realizuje službu, apod.
 6. Na základě nastavené frekvence vyúčtování převede GoPay zůstatek z obchodního účtu na bankovní účet obchodníka.

První kroky pro realizaci plateb

Registrace u platební brány GoPay

Abyste mohli realizovat platby za rezervované služby od svých zákazníků, je nutné se nejprve registrovat u poskytovatele platební brány GoPay, uzavřít smluvní vztah a získat údaje potřebné k propojení rezervačního systému a platební brány. Společnost GoPay následně připraví nabídku dle konkrétních parametrů Vašeho podnikání a bude s Vámi řešit formální náležitosti směřující k uzavření smlouvy a získání potřebných parametrů k integraci.

Registrovat u GoPay

On-line platby jsou v systému reenio dostupné pro všechny uživatele využívající balíčky BUSINESS nebo PREMIUM. V případě FREE verze je možné si on-line platby a bránu GoPay nakonfigurovat a plnohodnotně vyzkoušet, nicméně pouze v testovací prostředí brány. Pro obchodní využívání platební brány je nutné využívat některý z vyšších balíčků.

Nastavení v administraci systému reenio

Provozování on-line plateb v rezervačním systému je závislé na několika klíčových faktorech, které si můžete sami zvolit dle svých potřeb a typu podnikání.

 1. Nastavení a používání sazeb DPH – v administraci systému je možné volně spravovat různé sazby DPH (s ohledem na legislativu) a ty následně přiřazovat k jednotlivým cenám termínů. Tyto sazby DPH vycházejí z předpokladu, že Váš subjekt je plátcem DPH – systém podporuje platební proces pro plátce i neplátce DPH.
 2. Nastavení cen jednotlivých termínů – každý termín, na který je možné se rezervovat, může mít nastavenu cenu (celkovou či za jednotku, dle typu termínu). Zde je důležité nastavit ceny, které chcete inkasovat již v momentě vytvoření rezervace. Ceny se vždy nastavují jako koncové, tj. včetně případné DPH. Ta se podle nastavené sazby vypočítává jako část ceny za rezervované služby. Cenu je možné upravit pomocí rezervačního formuláře, a to jak navýšením, tak přiřazením slevy.
 3. Nastavení účetních parametrů vč. EET - aby bylo možné vystavovat korektní účetní doklady jednotlivým zákazníkům, je nutné zadat informace o dodavateli. Ty se budou zobrazovat na vystavených dokladech (formát PDF). Tyto údaje mohou být automaticky převzaty z nastavení subjektu, případně mohou být také nastaveny zcela odlišné. Mezi účetní parametry pak patří také to, zda se mají informace o platbách odesílat do systému EET – komunikace s EET probíhá prostřednictvím platební brány GoPay a není tedy třeba propojení s EET konfigurovat v administraci systému reenio.
 4. Nastavení parametrů platební brány – klíčovým krokem pro následné zprovoznění online plateb je provázání systému reenio s platební bránou. K tomu je potřeba zaregistrovat a získat obchodní účet u brány GoPay a následně zadat obdržené parametry (GoID, Client ID, Client Secret) do systému reenio. Veškeré další nastavení ve vazbě na samotné platby, EET, vzhled platební brány, atd. se již provádí na straně administrace GoPay. Pro ověření celkové funkčnosti nabízí brána GoPay také tzv. testovací prostředí.
 5. Aktivace on-line plateb – posledním krokem je samotné povolení on-line plateb. Od této chvíle začne rezervační systém u rezervací, které mají nějakou cenu, nabízet možnost jejího on-line zaplacení. Pokud bude nastaveno vyžadování plateb, neuhrazené rezervace se automaticky po hodině od vytvoření stornují.
 6. Ověření funkčnosti v testovacím prostředí - před samotným spuštěním on-line plateb pro zákazníky je vhodné ověřit správnou funkčnost platební brány na Vaší rezervační stránce. K tomuto slouží tzv. testovací prostředí, kdy si můžete reálně odzkoušet celý rezervační a platební proces, a to bez nutnosti reálných finančních transakcí. K dispozici jsou testovací platební karty v rámci systému GoPay.

Po úspěšném nastavení a ověření funkčnosti je nutné zažádat společnost GoPay o schválení nasazeného řešení a přechod na ostrou platební bránu. Toto ověření bude vyžadovat určité náležitosti, které budou ověřeny, a bez kterých nebude možné platební bránu provozovat. Mezi ně patří především ověření subjektu, identifikace vlastníků a ověření náležitostí prodejního místa (zveřejněné smluvní podmínky, reklamační řád, apod.). Celkový proces nasazení platební brány GoPay může trvat od několika dní, až po týdny, a to především v závislosti na splnění formálních požadavků.


Nastavení plateb v systému reenio

Nastavení plateb v systému reenio probíhá na samostatné stránce nastavení, na kterou se dostanete přes nabídku Nastavení - Platby a DPH. Stránka má několik sekcí tematicky rozdělených podle položek.

Platby

Zde je asi nejdůležitější vyplnit údaje z platební brány GoPay. Poskytovatel platební brány GoPay Vám je nejspíše zaslal formou e-mailu po úspěšné registraci. Jedná se o položky GOID, CLIENT ID a CLIENT SECRET.

Pokud se rozhodnete využívat zákaznický kredit, jeho nastavení je také součástí této stránky. Platba kreditem je totiž analogická k platbě pomocí platební brány, s tím rozdílem, že se vše odehrává pouze interně v systému reenio. Zákaznický kredit můžete jednotlivým zákazníkům nastavovat ručně. Ideální je však kombinace on-line plateb a kreditu, kdy vytvoříte nabídky kreditů, které si zákazník může pomocí on-line platby přímo zakoupit a tím Vaše služby využívat výhodněji.

Dále je pak důležité nastavení číslování dokladů, přičemž systém reenio dodržuje základní mechanismus formátu, aby byl co nejpodobnější účetnímu standardu. Číselnou řadu je možné také vyresetovat, kdy budete moci nastavit nové počáteční číslo řady, např. při zahájení nového účetního roku (reset je možné nastavit i automaticky).

Nastavení DPH

Tímto nastavení ovlivníte rozpočítáváni cen na dokladech podle toho, zdali jste či nejste plátci DPH. Výchozí sazba DPH se bude nastavovat u termínů, nabízených služeb. Jedná se o přednadstavení pro ulehčení práce, jinak je možné u jednotlivých termínů nastavit sazu DPH samostatně.

Sazby DPH

Nastavení sazeb je vhodné v případě, že se Vaše služby liší v sazbách. Zároveň zde definujete párování se systémem EET, ve kterém se musí zadat sazby ve specifické formě. Systém EET nerozlišuje konkrétní hodnotu DPH, ale pouze typ sazby.

Informace o prodejním místě

V případě, že jste se rozhodli využívat platby v systému reenio, je nutné upozornit zákazníky na Vaše obchodní podmínky, popř. reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde byste měli dát texty, které jasně definují pravidla Vašeho podnikání ve vztahu k Vašim koncovým zákazníkům.


Přehled provedených plateb

Významným výstupem při správě plateb za služby je jejich přehled. Ten najdete v hlavní nabídce Platby, společně s přehledem pohybů zákaznických kreditů. Přehled plateb poskytuje několik důležitých funkcí:

 

Platby zákaznickým kreditem

Platby lze provádět také prostřednictvím zákaznických kreditů. Prvním krokem je vytvoření nabídky zákaznických kreditů, kde je stanoven počet kreditů, které si zákazník zaplatí. Slevu je možné vytvořit tak, že počet kreditů převýší cenu. Zákaznické kredity je tedy vhodné nabízet, pokud chcete poskytnout slevu v případě, že zákazník bude využívat Vaše služby častěji. Komplexní nastavení najdete v Nastavení - Platby, kredity a DPH, přehled pohybů kreditů pak v záložce Platby.

Zákaznickými kredity je možné platit jakoukoli nabízenou službu, pro kterou jste v administraci vytvořili termín. Není možné vytvářet zvláštní kreditové balíčky pro konkrétní typy služeb. Počet kreditů pak vždy odpovídá částce vyjádřené v hodnotě v dané měně (nejčastěji Kč) - zákaznické kredity jsou tak analogií k platbě skutečné částky za rezervaci.

V systému tedy můžete pracovat se zákazníckými kredity třemi způsoby:

Klasické permanentky, kdy se odečítají jednotlivé "vstupy" (využití služeb), tak v systému realizovat nelze. Nicméně zákaznické kredity mohou, při správně nastaveném obchodním modelu, tyto permanenty nahradit, či ještě zvýšit efektivitu a motivaci stálých zákazníků služby využívat. Doporučujeme tak důkladně promyslet, jak kredity nastavíte, jaké poskytnete zvýhodnění a jak s nimi budete dále pracovat.