Nastavení zobrazení na rezervační stránce

Rezervační stránka je hlavním komunikačním rozhraním mezi Vašimi zákazníky a rezervačním systémem resp. Vaší nabídkou služeb. Rezervační stránka je umístěna na Vámi definované adrese systému reenio nebo na vlastní doméně (dle nastavení a balíčku). Samotná stránka může mít různou podobu a zohledňuje různá nastavení pro zobrazení informací zákazníkům. Samozřejmostí je podpora více jazyků či možnost integrace rezervační stránky do jiných webových prezentací.

Úvodní rozcestník a filtr zdrojů

V nastavení rezervační stránky je možné pracovat s rozcestníkem, pomocí kterého si uživatel nastaví filtraci nabídky termínů podle zdrojů. Podle počátečního nastavení se zobrazují vždy všechny vytvořené zdroje, což nemusí být vždy ideální.

Máme-li například dva tenisové kurty (Místa), nemusí seznam zahrnovat dvě položky "Kurt 1" a "Kurt 2", ale můžeme vytvořit nový zdroj (Službu) Tenis zahrnující oba kurty. Zákazník si pak může vybrat aktivitu, a teprve poté se zobrazí nabídka rezervací pro jednotlivé kurty (Místa). Toto nastavení viditelných zdrojů pro filtrování je možné jednoduše nastavit pouhým přetahováním pořadí dostupných zdrojů.

V nastavení stránky můžeme také změnit typ zobrazení úvodní stránky z termínů na rozcestník. Zákazníkovi se pak nezobrazí ihned kalendář s příslušnými termíny, ale pouze rozcestník, z něhož si bude muset vybrat některý z nabízených zdrojů. Podle tohoto výběru se v dalším kroce zobrazí kalendář s termíny odpovídající pouze zvolené položce rozcestníku (Zdroji). Zdroje zobrazené v rozcestníku odpovídají nastavení zdrojů pro filtraci, viz výše.

Postup rezervace

Vytvoření rezervace se skládá ze dvou podstatných kroků, kterými jsou volba termínu a výběr konkrétního dne, podle toho je možné nastavit postup rezervace. Nejběžnějším postupem je výběr dne a následně volba konkrétního termínu. V tomto nastavení je pak možné volit způsob zobrazení, výchozí den v zobrazeném kalendáři apod. Druhou možností je provést tyto dva kroky v opačném pořadí tzn. jako první zákazník zvolí termín ze seznamu nabízených a teprve poté vyhledá vyhovující datum a čas.

Zobrazení termínů v tabulce nebo kalendáři

Správné nastavení termínů může do značné míry ovlivnit to, jak dané termíny uvidí Váš koncový zákazník na rezervační stránce. Přehlednost musí být na prvním místě, abyste svého potenciálního klienta neuvedli do nepříjemné situace, kdy nebude vědět, co má na rezervační stránce dělat.

Věnujte proto větší pozornost nastavení jednotlivých termínů a vždy si vyzkoušejte, jak jsou dané termíny zobrazeny na rezervační stránce.

Nastavení rezervační stránky (Nastavení - Rezervační stránka) umožňuje mimo jiné upravit způsob zobrazení termínů. Jednotlivé termíny se mohou zobrazovat jako seznam nebo v kalendáři. Zákazník si může změnit nastavení tak, aby měl vše přehledně podle svých představ, právě tak si může nastavit počet zobrazených dní. Toto nastavení je tedy pouze výchozí, zákazník si jej může kdykoliv změnit podle jeho preferencí (toto nastavení se pak u daného zákazníka pamatuje v prohlížeči).

Na rezervační stránce jsou primárně zobrazeny všechny termíny, které začínají ve dni, který je výchozím v hlavním kalendáři. V nastavení je možné provést změnu tak, aby se zákazníkovi zobrazily termíny pro jeden den, tři dny nebo celý týden.

Při použití zobrazení celého týdne nastavení umožňuje dvě alternativy. V případě, že nastavíte týdenní zobrazení - pondělí až neděle, bude načtený ten týden, v němž se nachází výchozí termín, v opačném případě se zobrazí celý týden od výchozího termínu, což je znázorněno v následující ukázce.

Při otevření rezervační stránky se zobrazí kalendář a v případě, že na výchozí den není vytvořen žádný termín, zobrazí se nabídka pro přechod na nejbližší termín. Tohoto kroku je možné zákazníka ušetřit, jestliže změníte nastavení výchozího dne v kalendáři na nejbližší termín.