Nástroje třetích stran

Samotný on-line rezervační systém je silným a efektivním nástrojem pro podporu podnikání. Nicméně někdy je vhodné využít i další nástroje, jako např. rozesílání newsletterů nebo platební brána. Až propojením těchto nástrojů je pak možné získat z moderních technologií a služeb maximum. Posuňte své marketingové aktivity na další úroveň díky propojení rezervačního systému a dalších marketingových a obchodních nástrojů.

Smartsupp SmartEmailing

Smartsupp

Komunikace se zákazníky patří mezi nejdůležitější aktivity podnikání. Efektivní komunikace je pak předpokladem úspěšného podnikání, a to nejen ve světě internetu. Rezervační systém reenio je typickým on-line nástrojem, který šetří čas zákazníkům i samotnému poskytovateli rezervovaných služeb. I když je systém navržen a vyvíjen tak, aby byl přehledný, jednoduchý a použitelný, vždy může nastat situace, kdy si zákazník neví rady, není si jistý nebo jen potřebuje poradit s výběrem nabízených služeb a vyplněním požadovaných informací. A právě v té chvíli je vhodné využít on-line chat Smartsupp.

On-line chat je jednoduchý pomocník, který na rezervační stránce (nebo jakékoliv webové stránce) umožní přímou a rychlou komunikaci mezi návštěvníkem stránky (zákazníkem) a pracovníkem podpory. Protože je možné chat zahájit okamžitě a není třeba hledat nějaké kontaktní údaje (Smartsupp aplikace je neustále dostupná po celou dobu návštěvy rezervační stránky), velmi se tak snižuje bariéra, kdy zákazník váhá s oslovením a položením dotazu.

Jaké funkce a možnosti Smartsupp na rezervační stránce přináší?

 • Velmi rychlý a jednoduchý způsob zahájení komunikace směrem od zákazníka – stačí vepsat svůj dotaz do chatovacího formuláře.
 • Možnost off-line zpracování dotazů – v případě, že není dostupný operátor, systém přesto umožní dotaz přijmout, zaznamenat a zaslat operátorovi e-mailem.
 • Přehled o komunikaci a využití on-line chatu – v aplikaci Smartsupp je možné procházet historii komunikace, a to až na úrovni konkrétních uživatelů.
 • Automatická komunikace – je možné nastavit automatické zprávy, která návštěvníka vybízí ke komunikaci nebo naopak jej informuje o tom, že dotaz bude zpracován později.
 • Mobilní aplikace – pro zpracování dotazů od Vašich zákazníků nemusíte sedět u počítače, ale pohodlně a rychle jim odpovíte také z mobilní aplikace na platformách iPhone a Android.
 • ... a mnoho dalšího.


Chci vědět více o nástroji Smartsupp

Začněte komunikovat se svými zákazniky přímo na rezervační stránce!
Pokud Vaši zákazníci budou mít dostupnou podporu a pomoc přímo při rezervaci Vašich služeb, určitě budou spokojenější a více motivováni k jejich využívání.

Proč začít využívat on-line chat Smartsupp?

On-line chat na rezervační stránce Vám otevře nové možnosti podpory a komunikace se svými zákazníky. Kdykoliv, budou mít Vaši zákazníci nějaký problém či dotaz k rezervaci, mohou velmi rychle kontaktovat podporu a získat potřebné informace. Stejně tak je tato forma komunikace efektivní i pro Vás, protože můžete reagovat podle svých časových možností a aktuální situace.

Pokud Vaši zákazníci budou mít dostupnou podporu a pomoc při rezervaci Vašich služeb, určitě budou spokojenější a více motivováni k jejich využívání.

Nastavení propojení

Propojení resp. integrace on-line chatu Smartsupp do rezervační stránky je velmi jednoduchá. V prvé řadě musíte mít účet služby Smartsupp.

Získat účet Smartsupp

V administraci systému Smartsupp můžete nastavit celou řadu parametrů a vlastností, jakým způsobem bude on-line chat fungovat (pracovní doba, automatické zprávy, atd.). V menu Nastavení – Chat BOX pak najdete Smartsupp klíč, který je potřeba zadat v nastavení integrace nástrojů třetích stran v systému reenio. Nastavení tohoto nástroje v systému reenio hledejte v Nastavení - Obecná nastavení - Třetí strany, kde vložíte Smartsupp klíč a zároveň můžete provést upřesnění způsobu integrace a zobrazení chatovacího okna na rezervační stránce. Pomocí položky Aktivovat pak můžete libovolně zapínat či vypínat zobrazení chatovacího boxu na Vaší rezervační stránce.


SmartEmailing

Chcete efektivně pracovat se svými zákazníky a poskytovat jim pravidelně informace o svých službách, slevách nebo akcích? Pak doporučujeme využívat oblíbený český produkt SmartEmailing. Tento nástroj Vám pomůže získat nové zákazníky a těm stávajícím opakovaně prodávat a nabízet své služby. Jak? Umožní vám efektivně udržovat kontakty na zákazníky, odesílat pěkné kampaně s pomocí připravených šablon, nastavit proces automatické komunikace nebo zobrazit přehledné statistiky, ve kterých uvidíte, kdo kliká a čte vaše e-maily.

A s čím Vám může SmartEmailing pomoci?

 • Snadné vytváření e-mailových newsletterů s informacemi pro Vaše zákazníky (předchystané šablony optimalizované pro různé mailové klienty a mobilní zařízení).
 • Správa kampaní a rozesílání newsletterů zákazníkům.
 • Monitorování a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých kampaní.
 • Automatizace a optimalizace procesů, např. rozesílání podle nastaveného času, podle času, kdy adresát nejčastěji čte e-maily, znovurozesílání kampaní, atd.
 • Chytrá segmentace a personalizace, kdy můžete oslovovat různé skupiny svých zákazníků, oslovovat je v e-mailu jménem nebo poslat přání k svátku.
 • ... a mnoho dalšího.

Rezervační systém reenio poskytuje přímou integraci se systémem SmartEmailing, a to tak, abyste mohli snadno spravovat a sdílet kontakty svých zákazníků mezi oběma systémy. Propojení můžete realizovat ručně (pomocí exportu zákazníků) nebo automatizovaně (přidání kontaktu vždy po registraci resp. rezervaci). Pak už je jen na Vás, jaké e-mailové kampaně budete mezi své zákazníky rozesílat.


Chci vědět více o nástroji SmartEmailing

Začněte využívat chytrý emailový marketing a rezervační systém dohromady!
Jako uživatelé systému reenio od nás máte dárek - možnost využít slevu 25% na objednávku služeb v systému SmartEmailing. Více v administraci rezervačního systému.

Nastavení propojení

Pokud již máte vytvořený SmartEmailing účet a přístup do administrace, je potřeba získat údaje pro propojení se systémem reenio. Tyto údaje najdete v hlavní nabídce Můj účet - API klíče. Po kliknutí na Přidat API klíč a zadání jména aplikace k propojení (např. reenio) se zobrazí speciální řetězec znaků. Ten společně se svým přihlašovacím jménem (zobrazeno na stránce se seznamem API klíčů v administraci SmartEmailing) překopírujete do nastavení v rezervačním systému reenio. Toto nastavení najdete v nabídce Nastavení - Obecné nastavení - Třetí strany. Tím jste oba systémy propojily pro další používání. Upozornění: již vytvořené API klíče nejsou v systému SmartEmailing znovu přístupné, pokud potřebujete aplikace provázat znovu, je nutné vytvořit opětovně nový klíč a celý proces opakovat.

Nastavení a spuštění exportu

K samotnému exportu kontaktů z rezervačního systému se dostanete na stránce Zákazníci a výběrem tlačítka Export zákazníků - SmartEmailing. Zobrazí se informace o exportu a možnosti nastavení exportů. Pokud není nastaveno propojení mezi oběma systémy, možnost exportu není možná.

Nastavení vlastních zpráv

Upozornění na vytvoření rezervace pro Vaše klienty, které je možné automaticky odesílat e-mailem, má pevně danou strukturu. V případě, že byste chtěli zasílat kromě tohoto e-mailu ještě svůj vlastní prostřednictvím nástrojů třetích stran, můžete využít vlastních zpráv, které umožňují odesílat e-mail v reakci na událost vytvoření rezervace.Vlastní zprávy nemohou sice nahradit upozorňovací e-maily, které zahrnují důležité informace o samotné rezervaci, ale na druhou stranu je možné ovlivnit jejich celkový obsah a vzhled. Pokud potřebujete předat zákazníkům informace až po příchodu na daný termín, je možné využít odesílání vlastních zpráv při změny stavu rezervace na proběhlá. Po příchodu zákazníka a označení příslušné rezervace prostřednictvím mobilní aplikace či přímo v administraci je automaticky na uvedený e-mail odeslána vlastní zpráva s dodatečnými informacemi, kterými mohou být přihlašovací údaje potřebné v termínu, instrukce apod.

Vhodný pro ...
dotazníky spokojenosti, marketingové sdělení, nabídka dalších služeb, instrukce k využití rezervace, newslettery, akční nabídky na míru, ...

Vlastní zprávy jsou nástrojem, který umožňuje efektivně pracovat a komunikovat se zákazníky v různých momentech rezervačního procesu. Např. jakmile jejich rezervace skončí, je možné rozesílat zákazníkům dotazník spokojenosti nebo nabídku s dalšími termíny. Pro nastavení takovéto vlastní zprávy je nutné správně nastavit propojení se systémem SmartEmailing a nakonfigurovat tzv. události. V tomto případě jako událost zvolit konec rezervovaného termínu. Samozřejmě nelze předpokládat, že ihned po ukončení termínu, bude zákazník číst vlastní zprávu, a proto je možné nastavit také zpoždění odeslání například na 1 hodinu. U termínů, které mají jiný typ než časový (interval, libovolný čas, vícedenní), je tedy možné díky zpoždění nastavit čas odeslání vlastní zprávy tak, aby byla největší pravděpodobnost, že na e-mail bude zákazník reagovat případně si jej alespoň prohlédne.

Samotné odeslání e-mailové zprávy se realizuje prostřednictvím systému SmartEmailing. Při tvorbě/editaci vlastní zprávy je nutné vybrat některý z e-mailů, který je připraven v systému SmartEmailing. Pokud pak nastane událost pro odeslání, rezervační systém vyvolá odeslání konkrétního e-mailu prostřednictvím systému SmartEmailing. Pro správnou funkčnost je nutné správné propojení mezi oběma systémy a také musí být k dispozici potřebné e-mailové šablony na straně systému SmartEmailing, a to v momentě pokusu o odeslání!

Rozesílání e-mailů může být nastaveno v závislosti na události, která je přímo spojená s rezervací a příslušným okamžikem v čase. Události mohou být buď automatické, nebo naopak závislé na změně stavu rezervace, která musí být provedena manuálně v administraci, případně prostřednictvím mobilní aplikace přímo na místě. Automatické události nepotřebují žádný krok ze strany administrace. Konkrétně se jedná o události jako je vytvoření rezervace a následně konec rezervovaného termínu, který se automaticky vyhodnotí na základě času rezervace.

Změna stavu konkrétní rezervace má pouze informační charakter (potvrzená, proběhlá, apod.), a proto není možné spoléhat na změny těchto stavu, které rezervační systém automaticky neprovádí. Konec rezervovaného termínu tedy není totéž jako změna stavu rezervace na proběhlá, která může být provedena manuálně dříve či později. Pokud tedy v administraci nezměníte stav rezervace, příslušná vlastní zpráva nebude odeslána.

Propojení vlastních zpráv s termíny (a následně rezervacemi) je realizováno prostřednictvím skupin zpráv. V první řadě tedy vytvoříte skupinu, kterou následně budete přiřazovat konkrétnímu termínu (v sekci rozšířená nastavení). Jedna skupina zpráv může obsahovat více vlastních zpráv v reakci na různé události. Také je možné vytvořit více vlastních zpráv v reakci na jednu událost, ovšem s různými šablonami pro e-mail. Termínu však můžete přiřadit nejvýše jednu takovou skupinu.