Nastavení termínů a jejich zobrazení Vašim zákazníkům

Na této stránce je zobrazeno několik typických nastavení termínů dle oborů podnikání a nabízených služeb. Víme, že každému uživateli se může hodit něco jiného a proto systém umožňuje celou řadu nastavení. Základním krokem zůstane vždy jistá představa o fungování Vašeho podnikání a o tom, jak své služby chcete nabízet. Připravili jsme pro Vás několik typických termínů z pohledu vlastního nastavení v administraci. Zároveň se můžete podívat, jak daný termín uvidí Váš koncový uživatel.

Typ termínu do značné míry ovlivní způsob vizualizace. Intervalové termíny jsou zobrazeny jako jednotlivé časové buňky, které si zákazník může kliknutím zvolit. Samozřejmě se zohlední samotné nastavení termínů a v případě, že zákazník překročil zadané limity, rezervace nebude provedena. Ostatní typy termínů jsou zobrazeny v řádkové podobě.

Níže jsou uvedeny jednotlivé případové studie s ilustracemi. V levé části obrázku je vždy nastavení, které provede administrátor systému při založení nového termínu. V pravé části je pak pohled na finálně vygenerovanou webovou stránku pro Vaše koncové uživatele, ze které jsou zřejmé poskytované služby, časová okna, popř. je zde vizualizace kapacit, obsazených termínů, neaktivních termínů, apod.

Intervaly Libovolný čas celý jeden termín Všechna opakování termínu

Typ rezervace - INTERVALY

Sportoviště, ...

Případová studie ukazuje základní nastavení termínů pro sportoviště se dvěma kurty. Kurty lze objednávat na hodinu a je zřejmé, že se tedy bude jednat o „intervalový typ termínu“. Termín, jako časové okno denní provozní doby je nastaven od 8:00 do 17:00. Opakování tohoto termínu bude v našem případě každý den včetně sobot a nedělí. Místem jsou dva kurty, které máme k dispozici a které budeme chtít pronajímat přesně po jedné hodině za stanovenou cenu.

Konzultační služby, pravidelné kontroly, prohlídky, ...

Následující případová studie ukazuje základní nastavení termínů pro ty, kteří by rádi poskytovali nějaké služby rámcově omezené časem, například konzultace. Zde je již několik poskytovaných služeb a v ilustrativním příkladu je rovněž uveden jeden lidský zdroj = konzultant. Je zřejmé, že konzultant se v daném čase může věnovat pouze jedné z nabízených konzultací a tudíž vzniká tzv. konflikt. U zdroje "zaměstnance" je tedy zapotřebí aktivovat HLÍDÁNÍ KOLIZÍ. Jinak se jedná opět o „intervalový“ typ rezervace s tím, že zákazník může rezervovat konzultaci v časovém rozmezí od půl hodiny do dvou hodin.

Typ rezervace - CELÝ JEDEN TERMÍN

Semináře, porady, kulturní a společenské akce, spinning, poledance, ...

Může se stát, že nabízíte pravidelné služby, jejichž délka je definovaná typem konané akce, například dopolední semináře na nejrůznější téma od vaření přes marketing až po péči o dítě. Pravidelnost je celkem důležitá, neboť to znamená, že nemusíte termín neustále zadávat do kalendáře, ale nastavíte pouze jeho opakování, popř. periodu tohoto opakování. V našem případě budeme nabízet marketingový seminář, který se dopolední a koná se v dopoledních hodinách každé pondělí, úterý a středu. Předpokladem je, že na každý den se sejde jiná skupina koncových uživatelů, kteří si vyslechnou plánovanou přednášku.

Typ rezervace - VŠECHNA OPAKOVÁNÍ TERMÍNU

Kurzy, vícedenní lekce, školení, ...

V této případové studii je ukázáno nastavení pro vícedenní aktivity, u kterých se předpokládá, že se jeden koncový zákazník bude účastnit celého programu. Rezervaci tedy provede pouze jednou a zarezervuje si celý termín, tedy všechny jeho "běhy". Budeme-li tedy nabízet například kurz focení, který probíhá vždy v úterý a končí na konci června, předpokládáme, že se se stejnou skupinkou zákazníků budeme pravidelně scházet každý týden v úterý.

Typ rezervace - LIBOVOLNÝ ČAS

Ubytování, dlouhodobé pronájmy, nepravidelné akce, ...

Nabízené služby, u kterých se stěží odhaduje konec, je vhodné využít poslední typ rezervací, který umí pracovat s libovolným časem. V ukázce je příklad ubytovacích služeb. Pro představu máme hotel, který má různé typy pokojů a rezervace povoluje vždy na celý pokoj. Ve zdrojích máme tři pokoje 101,102 a 103, z nichž 100 a 101 jsou čtyřlůžkové. Svůj provoz máme nastaven tak, že ubytování začínáme v 10:00. Termín se opakuje den po dni. Jednotkou rezervace je tedy jeden den, což je rovnou i minimální délka rezervace. Kapacita je 4 pro jednu rezervaci, jelikož se pokoj musí obsadit celý.

Kadeřnictví, masáže, STK, ...

Jako podnikatel můžete poskytovat více služeb, které se liší svoji délkou, cenou, apod. I pro tento typ podnikání může být vhodné nabízet termíny s libovolným časem rezervace. Příkladem uvádíme podnikatele zabývající se masážními službami. Vzhledem k aktivitám nabízí masáže v odpoledních hodinách s tím, že poskytuje dvě služby. Opět by mělo být nastaveno hlídání kolizí na zaměstnanci, jelikož v daný čas nemůže nabízet obě poskytované služby. Ukázková masáž obličeje je na 30 minut s tím, že maximální délka je jedna hodina. Masáže mohou začínat obecně po půl hodině. Stejným způsobem musí být nastavena druhá služba - masáž zad.