Vytvoření termínů

Termín je klíčovým prvkem celého systému. Představuje časové okno, které může být viditelné Vašim koncovým zákazníkům. Na termíny budou prováděny jednotlivé rezervace a proto je důležité, aby byly správně nastaveny s ohledem na čas a potřebné zdroje (MÍSTA | SLUŽBY | ZEMĚSTNANCI).

V systému lze vytvářet několik druhů termínů tak, aby bylo možné pokrýt různé druhy aktivit s ohledem na jejich opakování, délku, návaznost, apod. Nastavení termínů vyžaduje jisté zamyšlení s ohledem na skutečné aktivity a Vámi nabízené služby. Není se však čeho bát, jelikož termíny ze snadno upravit či mazat. Přestože se může zdát, že jde o komplikovaný proces, který probíhá v řadě kroků, představuje nastavení termínů ve většině případů jednorázovou činnost, kterou povedete hned na začátku.

Nastavení má několik klíčových bodů

 1. Nastavení začátku a konce termínu.
 2. Nastavení opakování.
 3. Volba způsobu rezervace:
  • Intervalové: Termín bude rozdělen na časové intervaly (viz. pole “INTERVALY”). Koncový zákazník bude provádět rezervace na jednotlivé intervaly samostatně.
  • Celý jeden termín: Termín se nedělí. Rezervace je provedena na jeden termín. V případě opakování se rezervace musí provést na každý jeden termín.
  • Všechna opakování termínu: Termín se nedělí a všechna jeho opakovaní se berou jako jeden celek. Rezervace je provedena na termín a jeho případná opakování.
 4. Přiřazení zdrojů (MÍSTA | SLUŽBY | ZAMĚSTNANCI).
 5. Hlídání kolizí brání vytvoření rezervací na termín, u kterého je nastaveno více zdrojů a mohlo by dojít ke kolizím v poskytované službě, místu nebo zaměstnanci v daném čase.
Příklad hlídání kolizí
Bude-li k termínu poskytujícím službu "tenis s trenérem" přiřazeno místo "kurt 1" a "kurt 2" a vybraným trenérem bude "Karel N.", a někdo si rezervuje tuto službu na "kurtu 1", zamezí se objednání "kurtu 2" tím, že se nastaví kolize na "zaměstnance". Trenér "Karel N." tak může v daný čas poskytovat pouze jednu službu "tenis s trenérem" na "kurtu 1".

Jak se termíny zobrazují na rezervační stránce