Zobrazení termínů na rezervační stránce

Správné nastavení termínů může do značné míry ovlivnit to, jak dané termíny uvidí Váš koncový zákazník na rezervační stránce. Přehlednost musí být na prvním místě, abyste svého potenciálního klienta neuvedli do nepříjemné situace, kdy nebude vědět, co má na rezervační stránce dělat. Věnujte proto větší pozornost nastavení jednotlivých termínů a vždy si vyzkoušejte, jak jsou dané termíny zobrazeny na rezervační stránce.

Typ termínu do značné míry ovlivní způsob vizualizace. Intervalové termíny jsou zobrazeny jako jednotlivé časové buňky, které si zákazník může kliknutím zvolit. Samozřejmě se zohlední samotné nastavení termínů a v případě, že zákazník překročil zadané limity, rezervace nebude provedena. Ostatní typy termínů jsou zobrazeny v řádkové podobě.

Nastavení má několik kroků, na které je vhodné myslet

  1. Vytvoření a nakonfigurování termínů.
  2. Volba způsobu rezervace (INTERVALOVÝ TERMÍN | CELÝ JEDEN TERMÍN | VŠECHNA OPAKOVÁNÍ TERMÍNU).
  3. Přiřazení zdrojů (MÍSTA | SLUŽBY | ZAMĚSTNANCI).
  4. Nastavení hlídání kolizí
  5. Nastavení rozcestníku na rezervační stránce.
  6. Vizuální kontrola rezervační stránky.