Nastavení zdrojů

Zdrojem může být poskytovaná služba, zaměstnanec, nebo místo, které si budou Vaši zákazníci rezervovat. Konkrétní kombinace a způsob použití jednotlivých typů zdrojů, záleží čistě na Vás.

Zdroje lze libovolně přidávat, upravovat nebo mazat. Vždy je však důležité myslet na to, že daný zdroj může být svázán s termínem, popř. rezervací.

Vytvoření zdroje probíhá ve třech krocích

  1. Výběr zdroje z hlavní nabídky systému (SLUŽBY | MÍSTA | ZAMĚSTNANCI).
  2. Vyplnění povinných údajů ve zobrazené stránce.
  3. Kontrola přidaného záznamu v seznamu dostupných zdrojů.
Příklad co mohou být zdroje
Například, pokud jste sportoviště, poskytovanou službou může být výuka tenisu, zaměstnanci budou trenéři a místem bude kurt 1 a kurt 2.